Aroma & Ingrid-Marie

Aroma & Ingrid-Marie

Aroma och Ingrid-Marie, det är två av giganterna när det gäller Svenska äpplen. Givetvis odlas dessa av Vätterfrukts odlare och de finns nu ute i butikerna. Aroman kommer att finnas under hela november och december, och Ingrid-Marie kommer att följa med in en bit på det nya året. Tack vare den så kallade ULO-lagringen så kan vi leverera lika färsk frukt i januari-februari som i oktober-november. Forskning som SLU (Svenska Lantbrukar Universitet) genomfört visar även att Aroma som lagras i ULO-lager har 40% mindre stötskador än Aroma som lagras i traditionellt kyllager.

 

2009-11-26 10:45 av Martin Rudenstam

Tillbaka