Äpple från Vätterfrukts odlingar

Om Vätterfrukt

Vätterfrukts odlare arbetar kontinuerligt för att förnya och föryngra odlingarna, detta för att kunna erbjuda nya moderna sorter till våra kunder, men också för att ha effektiva och rationella odlingar att arbeta med. Givetvis bevarar vi även äldre sorter t ex Gravensteiner och Åkerö.

Alla Vätterfrukts odlare har egna packerier, på det sättet kan vi arbeta flexibelt och köra olika sorter samtidigt. Vi består idag av ett härligt gäng på fyra
odlingar. Du ser oss alla här, uppradade där vi trivs
allra bäst, bland äppelträden.

Odlarna på Vätterfrukt - Edlund, Knutsson, Hultman, Mattson och Rudenstams

Svenskt Sigill

IP-sigill Klimatcertifiering, ett Svenskt Sigill

Alla Vätterfrukts odlare är certi­fierade enligt IP SIGILL Klimatcertifiering. IP står för integrerad produktion och är den gröna näringens kvalitetssäkring av livsmedelskedjan från primärproduktion till förädling. Ett oberoende certifieringsorgan gör regelbundet kontroller för att säkerställa att regelverket efterföljs.

Att vara Klimatcertifierad-odlare innebär att man lever upp till krav som ligger långt utanför lagkraven. Det innebär t ex att bevattning, gödsling och växtskydd endast sker om och när det behövs. Odlaren utför så kallade bankprov och kontrollerar förekomsten av olika insekter. Först när antalet insekter överstiger vissa tröskelvärden bör bekämpning ske.

Vätterfrukts äppelsorter

På Vätterfrukts fem odlingar har vi ett stort antal olika äppelsorter. För att se vilka vi odlar och när de finns i butik kan du klicka på bilden nedan för en förstoring.

Vätterfrukts Äppelsorter